STRATEGIJA

2016-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

KVIEČIAME Į RESPUBLIKĮ LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDĮ

Šių metų birželio 17-19 d. Karklėje, Klaipėdos r, įvyks tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Sąskrydyje dalyvaus Lietuvos savivaldybių kaimo bendruomenių atstovai.

Maloniai  kviečiame visas Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenes aktyviai dalyvauti ir norinčiųjų  sąrašą pateikti  elektroniniu paštu- info@dzukijosvvg.lt

RENGINIO PROGRAMA

Birželio 17 d.

18.00-20.00- Kaimo bendruomenių sutikimas , įsikūrimas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“

Finanasavimo tikslas-sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Galimi pareiškėjai-Nevyriausybinės organizacijos

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą ir kviečia dalyvauti  nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, bei mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

SOCIALINIO VERSLO GIDAS

"Šiame gide rasite įžangą į svarbiausius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant socialinį verslą”, - šį visiškai naują produktą pristato jo iniciatoriai ir kūrėjai. Prie Socialinio verslo gido kūrimo padėjo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Versli Lietuva, Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“.

 

KVIEČIAME BENDRUOMENES DALYVAUTI RENGINYJE „PASIENIO FIESTA 2016“

Kviečiame dalyvauti tradicinėje  tarptautinėje šventėje „Pasienio fiesta 2016“.  Šių metų šventės šūkis „Visi kartu vienu ritmu!”, šventės tema „Mūsų bendruomenė – mūsų stiprybės žiedynas“.

Skelbiama atranka vietos plėtros strategijos administratoriaus (-ės) - viešųjų ryšių specialisto(-ės) pareigoms užimti

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) skelbia atranką vietos plėtros strategijos administratoriaus (-ės) - viešųjų ryšių specialisto (-ės) pareigoms užimti.

Reikalavimai:

1. Aukštasis išsilavinimas;

2. Ne mažesnė negu 1 metų darbo patirtis projektų valdymo srityje arba ne mažesnė negu 2 metų darbo patirtis vietos plėtros strategijos administravimo ir įgyvendinimo srityje;

3. Turėti žinių Leader metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse;