1 kvietimo informacija apie įgyvendinamus vietos projektus