2018-09-18 Informacinis renginys

2018 m. rugsėjo 18 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

Kviečiame dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal paskelbtą 8-ą kvietimą teikti vietos projektus pagal šias priemones:

- Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr.LEADER-19.2-4.2

- Priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Renginio metu aptarsime  šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą.

Informacinis renginys vyks: Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai (Lazdijų švietimo centre).

Kvietimas

Programa

 

Renginio akimirkos