2018-11-22

Dzūkijos VVG projekto finansininkė, Virginija Mazėtienė ir Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė, š. m. lapkriči 22 dieną dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros  organizuojamoje konferencijoje, „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“, kuri vyko Kaune „Žalgirio“ arenoje.