2018-12-07

Dzūkijos VVG darbuotojai gruodžio 7 d. dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencigumo stiprinimas: socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai“, kuri vyko Aleksandro Stulginskio universitete.