2019-01-09 PAK posėdis

 Š. m. sausio 9 d. 16.00 val. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

 2. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 8  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr. LEADER-19.2-4.2  ir priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5  atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo.

Kvietimas