2019-03-12 visuotinis narių susirinkimas

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ DZŪKIJOS VVG NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kviečiame dalyvauti, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) narius, visuotiniame narių susirinkime kuris vyks 2019 m. kovo 12 d. 
Susirinkimas vyks: Lazdijų švietimo centro konferencijų salėje ( Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).
Registracijos pradžia 13.40 val., susirinkimas prasidės 14.00 val.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo.
2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.
3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. veiklos ataskaitos ir jos tvirtinimo. 
4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ( balansas, aiškinamais raštas prie balanso, veiklos rezultatų ataskaita) ir jo tvirtinimo.
5. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) revizorės ataskaitos tvirtinimo. 
6. Dėl poreikio patvirtinimo teikti projekto paraišką, paramai gauti pagal 2019 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis - renginių organizavimas.
7. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo.
8. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) įstatų laikymosi (nario mokesčio nesumokėjimo). 
9. Einamieji klausimai.

Kvietimas

Protokolas