5 kvietimo įgyvendinami projektai

Skirta parama vietos projektams pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Vietos projektai finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei projekto vykdytojo lėšomis.

  • Lazdijų rajono Krikštonių kaimo bendruomenės komitetui, vietos projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-3-2018, vietos projektas  „Nepamirškime vieni kitų“, šiam projektui skirta 6876,00 eur parama.
  • N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetui, projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-1-2018, vietos projektas  „N. Kirsnos k. bendruomenės gerosios patirties pasisėmimas“, šiam projektui skirta 6668,00 eur parama.
  • Mikniškių kaimo bendruomenės komitetui, projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-2-2018, vietos projektas  „Keliauk po Lietuvą, pažink ir mokykis“, šiam projektui skirta 6614,00 eur parama.
  • Menų inkubatoriui, projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-8-2018, vietos projektas  Rudaminos etnografinių tradicijų sklaidos ir aktyvinimo programa „Čia mūsų namai“, šiam projektui skirta 6999,00 eur parama.
  • Kapčiamiesčio bendruomenei, vietos projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-5-2018, vietos projektas  „Bendruomenė viena šeima“, šiam projektui skirta 6454,00 eur parama.
  • Jaunųjų miško bičiulių klubui „Kadagys“, vietos projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-11-2018, vietos projektas  „Seirijų bendruomenės narių saviraiškos ir užimtumo stiprinimas“, šiam projektui skirta 6983,00 eur parama.
  • Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetui, vietos projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-6-2018, vietos projektas  „Su meile Veisiejams“, šiam projektui skirta 2309,00 eur parama.
  • Varnėnų kaimo bendruomenei, vietos projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-10-2018, vietos projektas "Kaimyne, praleisk laiką kartu" , šiam projektui skirta 6888,00 eur parama.
  • Krosnos miestelio bendruomenės komitetas, vietos projekto Nr. LAZD-LEADER-6B-V-5-12-2018, vietos projektas "Pasistenkime būti kartu", šiam projektui skirta 6773,00 eur parama.