9 kvietimas Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas ir naudojimas