1.1 priemonė

I prioriteto 1.1 priemonė "Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas"


TAISYKLĖS IR KITI DOKUMENTAI

Paraiškų rinkimo laikotarpis 2011-09-01 - 2011-10-31
Kvietimas Nr.01 teikti vietos projektų paraiškas
Bendrosios taisyklės pareiškėjams (kvietimui Nr.1)
Bendrųjų taisyklių 1 priedas Ataskaita (forma iki 2014-12-31)
Bendrųjų taisyklių 1 priedas Ataskaita (forma nuo 2015-01-01)
Bendrųjų taisyklių 2 priedas Patikros ataskaita
Bendrųjų taisyklių 3 priedas Savanoriškų darbų patikros ataskaita

Specialiosios taisyklės 

Specialiųjų taisyklių priedai:
1 priedas Paraiška
2 priedas Vykdymo sutartis
3 priedas Bendradarbiavimo sutartis 
4 priedas Savanoriško darbo lentelė
5 priedas Mokėjimo prašymas (forma iki 2014-12-31)
5 priedas Mokėjimo prašymas (forma nuo 2015-01-01)
9 priedas Užbaigto projekto patikra (nuo 2015-01-14) 
Vidaus tvarkos aprašas (kvietimui Nr.1)
Vidaus tvarkos aprašo 20, 21, 22 priedai (nuo 2015-01-14) 

 


PARAIŠKŲ VERTINIMO INFORMACIJA

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.6
2013-04-18 NMA įsakymas Nr.BR1-433
2013-04-10 PAK Nr.6 protokolo nutariamoji dalis

 

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.5
2013-01-30 NMA įsakymas Nr.BR1-115
2013-01-14 PAK Nr.5 protokolo nutariamoji dalis

 

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.3
2012-11-08 NMA įsakymas Nr.BR1-1292
2012-10-16 PAK Nr.3 protokolo nutariamoji dalis

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.2
2012-10-30 NMA direktoriaus įsakymas Nr. BR1-1265
2012-07-10 PAK Nr.2 (Dzūkijos VVG tarybos posėdžio protokolo Nr.6) nutariamoji dalis

  

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.1
2012-09-17 NMA direktoriaus įsakymas Nr. BR1-1037
2012-06-21 PAK Nr.1 (Dzūkijos VVG tarybos posėdžio protokolo Nr.4) nutariamoji dalis  

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas (1 dalis)
Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas (2 dalis)

Pirmumo vertinimas pagal Strategijos 1.1. priemonės 1.1.2. remiamą veiklą 
Pirmumo vertinimas pagal Strategijos 1.1. priemonės 1.1.4. remiamą veiklą

 

PASIRAŠYTOS VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARTYS

Informacija apie 2013-03-04 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-12-27 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-12-10 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-11-26 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-11-22 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-10-30 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis