3.1 priemonė

III prioriteto 3.1 priemonė "Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į bendruomeninę veiklą"   


TAISYKLĖS IR KITI DOKUMENTAI

Paraiškų rinkimo laikotarpis 2011-11-01 - 2011-11-30

Kvietimas Nr.01 teikti vietos projektų paraiškas 

Bendrosios taisyklės pareiškėjams (kvietimui Nr.1) (2013-06-17 redakcija)

Bendrųjų taisyklių 1 priedas Ataskaita

Bendrųjų taisyklių 1 priedas Ataskaita (forma nuo 2015-01-01)

Bendrųjų taisyklių 2 priedas Patikros ataskaita

Bendrųjų taisyklių 3 priedas Savanoriškų darbų patikros ataskaita

Specialiosios taisyklės

Specialiųjų taisyklių priedai:

1 priedas Paraiška 
2 priedas Vykdymo sutartis 
3 priedas Savanoriško darbo lentelė
4 priedas Mokėjimo prašymas (2013-06-17 redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (kvietimui Nr.1)
Pranešimas dėl planuojamų savanoriškų darbų ir renginių


PARAIŠKŲ VERTINIMO INFORMACIJA

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.3  

2012-11-08 NMA įsakymas Nr.BR1-1292

2012-10-16 PAK Nr.3 protokolo nutariamoji dalis

 

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.2

2012-10-30 NMA direktoriaus įsakymas Nr. BR1-1265

2012-07-10 PAK Nr.2 (Dzūkijos VVG tarybos posėdžio protokolo Nr.6) nutariamoji dalis

 

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.1

2012-09-17 NMA direktoriaus įsakymas Nr. BR1-1037

2012-06-21 PAK Nr.1 (Dzūkijos VVG tarybos posėdžio protokolo Nr.4) nutariamoji dalis

 

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas (1 dalis)

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas (2 dalis)

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas (3 dalis)

 

Informacija apie administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas  


PASIRAŠYTOS VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARTYS

Informacija apie 2012-12-27 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-12-10 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-11-26 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-11-22 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-10-30 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis