KVIEČIAME JAUNIMĄ IR VERSLININKUS Į VVG INFORMACINIUS RENGINIUS

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) kviečia Lazdijų rajono jaunimą ir esamus bei būsimus verslininkus į 2014 m. birželio 2 d. informacinius renginius „Dzūkijos VVG strategijos įgyvendinimas ir naujų projektų galimybės“.

Informaciniuose renginiuose bus pristatyta Dzūkijos VVG įgyvendinama Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010–2015 metams, įdomesni vietos projektai, bei diskutuojama apie naujų vietos projektų finansavimo galimybės.

Informaciniai renginiai vyks Lazdijų švietime centre (Seinų g.1, Lazdijai) 2014 m. birželio 2 d.:
nuo 09.00 iki 12.00 renginys skirtas jaunimui;
nuo 13.00 iki 16.00 renginys skirtas verslininkams.

Informaciniai renginiai nemokami, finansuojamas iš Dzūkijos VVG įgyvendinamo projekto „Dzūkijos VVG mokymai“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“.