Dzūkijos piliakalnių kelias

  • 2018 m. rugsėjo 3 d. vykusiame Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos  kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, IV komiteto posėdyje buvo svarstoma Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kurio koordinatorius Trakų krašto vietos veiklos grupė (partneriai Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupės). Pritarta šio projekto paramos skyrimui.

Projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ (toliau – Projektas) tikslas – skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą bei verslumą, parengiant Dzūkijos piliakalnių kelią ir įtraukiant į veiklas senyvo amžiaus žmones, negalią turinčius asmenis, daugiavaikes šeimas.

 Projekto trukmė 16 mėn.: nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2020 sausio 31 d.

 Projektui skiriama parama –  45 561,07 Eur, bendra projekto vertė –  47 959, 02 Eur.

  • 2018 m. spalio 23 d. Lazdijų turizmo informaciniame centre vyko konferencija „Dzūkijos piliakalnių kelias – naujų erdvių kūrimas”. Konferencija buvo skirta supažindinti visus suinteresuotus dalyvius su teritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ veikla. Šį projektą įgyvendina Trakų krašto, Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupės.
  • Lapkričio 30 d. Jiezne (Prienų r.) ir gruodžio 4  d. Aukštadvaryje (Trakų r.)  įgyvendinant teritorinį projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“, Nr. 44TT-KV-18-1-03519-PR001,  buvo organizuojami mokymai, kuriuose dalyvavo iš kiekvienos VVG (Trakų, Dzūkijos, Prienų ir Alytaus) po 5 atstovus. Tai bendruomenių nariai, „Dzūkijos piliakalnių kelio“ piliakalnių globėjai, įmonių, įstaigų atstovai, kaimų gyventojai. Daugiau kaip 40 žmonių turėjo galimybę išgirsti  informacijos, kurią pritaikys savo veiklose.

Mokymų dalyviai mokėsi kaip bendrauti su žmonėmis, turinčiais įvairią negalią, kaip jiems  pritaikyti aplinką minimaliomis sąnaudomis.  Mokymus vedė  Ginta Žemaitaitytė, LŽNS projektų koordinatorė, Ugnė Šakūnienė, LŽNS projektų koordinatorė.