Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus

2017 m. lapkričio 21 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė pirmąją vietos projekto vykdymo sutartį su UAB „Sprendimai verslo plėtrai“.

Vietos projektas „SIP plokščių gamybos įdiegimas“ Nr. LAZD-LEADER-6A-D-1-1, finansuojamas pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“  priemonę Nr. LEADER-19.2-6 „Ūkio ir verslo plėtra“,  veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-6.4 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  projekto vykdytojo lėšomis.

Bendra projekto suma 116001,00 Eur.

Projekto paramos suma 79 994,00 Eur.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos 4 naujos darbo vietos.

Projekto pradažia 2017-12-01

Planuojama projekto pabaiga 2018-11-30