Kaimo atnaujinimo projektai

Projekto pavadinimas – „Senųjų amatų puoselėjimas Veisiejų ir Seirijų bibliotekų kiemeliuose ir amatų demonstravimas Lazdijų rajono bendruomenėse“

Projekto kodas – LEADER-13-DZŪKIJA-03-017

Projekto vykdytojas – Barčių kaimo bendruomenė

Projekto partneris - Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Skirta paramos suma - 133 677,00 Lt

 

Projekto metu buvo atliktas Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Veisiejų padalinio remontas, jį pritaikant senųjų amatų puoselėjimui Veisiejų ir Seirijų bibliotekų kiemeliuose bei amatų demonstravimui Lazdijų rajono bendruomenėse. Už projekto lėšas buvo įsigyti baldai, kompiuterinė įranga,  kita technika ir darbo priemonės. Veisiejų bibliotekoje rajono bendruomenių nariai, moksleiviai, kitos jaunimo grupės šiuo metu turi galimybę susipažinti su knygrišystės amatu, patys mokosi įrišti knygas senuoju rankiniu būdu, kaip tai buvo daroma prieš kelis šimtus metų.

 

Projekto vadovas - Ramunė Janavičiūtė, el. p. daisyjorama@gmail.com, tel. nr. 867669745

 
,

Projekto pavadinimas –  „Šeštokų bendruomenės parapijos namų remontas“

Projekto kodas – LEADER-11-DZŪKIJA-01-032

Projekto vykdytojas – Šeštokų seniūnijos bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma - 288.313,54 Lt

 

Įgyvendinant šį projektą buvo siekiama sudaryti geresnes kultūrinės veiklos sąlygas Šeštokų bendruomenei, įkuriant parapijos namus. Projekto metu buvo atlikti  Šeštokų parapijos namų kapitalinio remonto darbai - uždengtas stogas, pakeisti langai ir durys. Remonto metu, siekiant išsaugoti autentišką, Šeštokų miesteliui būdingą raudonų plytų pastato architektūrą, atsisakyta pastato apšiltinimo iš išorės. Projekto lėšomis  taip pat pakeista elektros instaliacija, suremontuotas koridorius, tualetas, įrengtos 2 renginių salės, bendruomenės pasitarimų kabinetas.

 

Projekto vadovas - Aldona Surdokienė, el. p. sestokai@sestokuparapija.lt, tel. nr. 831847224

 

Projekto pavadinimas – „Metelių parapijos namų sutvarkymas“

Projekto kodas – LEADER-11-DZŪKIJA-01-007

Projekto vykdytojas – Metelių Kristaus atsimainymo parapija

Skirta paramos suma - 299907,00 Lt

 

Metelių parapijos pastatas, stovintis vaizdingoje rajono savivaldybės vietoje, senas žvejybos tradicijas turinčioje Metelių gyvenvietėje, ant vieno didžiausių rajono ežerų – Metelio kranto iškart po rekonstrukcijos tapo intensyviai naudojamas. Projekto lėšomis buvo apšiltintos  Metelių parapijos namų išorės sienos, sutvarkytos vidaus patalpos, įrengtas šildymas, nupirkti baldai ir buitinė įranga. Projekto vadovas Lazdijų dekanato dekanas, Metelių parapijos klebonas Vytautas Prajara sakė, jog atsiradus tinkamoms sąlygoms  vasarą  į kūrybinę stovyklą atvažiuos Lenkijos ir Vilniaus dailės akademijos studentai. Rekonstruotose patalpose vyksta šeimų stovykla, giminių susitikimai, įvairios šeimų šventės.  Parapijos namuose yra 30 nakvynės vietų, todėl pastatas pritaikytas ir ilgalaikiam poilsiui ar kitiems keletą dienų trunkantiems renginiams. 

 

Projekto vadovas - Vytautas Prajara, el. p. vytautasmet@erdves.lt, tel. nr. 868675824

,

Projekto pavadinimas – „Etnografinės Prano Dzūko sodybos tvarkybos darbai ir pritaikymas muziejinei veiklai“

Projekto kodas – LEADER-11-DZŪKIJA-01-024

Projekto vykdytojas – Lazdijų krašto muziejus

Pojekto partneris -  Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Skirta paramos suma -399.996,00 Lt

 

Projekto metu sutvarkyti trys etnografinės Prano Dzūko sodybos pastatai, jie pritaikyti muziejaus kultūrinei edukacinei veiklai. Rekonstruoti ir muziejinei veiklai pritaikyti šioje etnografinėje sodyboje esantys   kluonas ir svirnas. Ir iki rekonstrukcijos etnografinėje Prano Dzūko sodyboje buvo puoselėjama edukacinė veikla: čia vykdavo rajono moksleivių, kitų jaunimo grupių užsiėmimai, kurių metu  buvo mokoma senovinių Dzūkijos kaimo amatų – juostų audimo, verpimo, vilnos vėlimo, žvakių liejimo. Sodybos teritorijoje iki rekonstrukcijos vykdavo klojimo tetarų festivaliai, į kuriuos suvažiuodavo saviveiklinės klojimo teatrų trupės iš kelių Lietuvos rajonų, taip pat iš Lenkijos. Įgyvendinus projektą, tradicinei kultūrinei bei edukacinei veiklai pastatai tapo dar geriau pritaikyti. Etnografinę Prano Dzūko sodybą kasment aplanko gausus būrys turistų iš Lietuvos bei užsienio, į pažintines ekskursijas atvyksta rajono mokyklų moksleiviai. Projekto lėšomis  išleista  300 egz. lankstinukų, reprezentuojančių šią sodybą – muziejų, taip pat elektroninė šios reprezentacijos versija. Projekto rezultatais naudojasi daugiau kaip  600 rajono savivaldybės kaimo gyventojų.

 

Projekto vadovas - Daina Pledienė, el. p. muziejus@lazdijai.lt, tel. nr. 864877442

Projekto pavadinimas – „ Žmonių gerovė - mūsų rūpestis“

Projekto kodas –  LEADER-11-DZŪKIJA-01-037

Projekto vykdytojas –   Lazdijų rajono Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma - 250.000 Lt

 

Projekto įgyvendinimo metu  suremontuoti du pastatai – Kučiūnų bendruomenei priklausantis pastatas  Kučiūnų kaime ir jaunimo centro pastatas Miškinių kaime, jie pritaikyti visuomenės poreikiams, sutvarkyta pastatų aplinka. Šalia jaunimo centro pastato  Miškinių kaime projekto lėšomis įrengtas sporto aikštynas bei stogu dengtas turgelis, kuriame savo produktais galėtų prekiauti vietos ūkininkai. Bendruomenės ir jaunimo centro patalpoms nupirkta būtiniausia įranga  -....Nors Kučiūnų seniūnija gyventojų skaičiumi yra viena mažiausių rajono savivaldybės teritorijoje, turinti apie 800 gyventojų,  tačiau vietos bendruomenė čia itin skaitlinga – beveik 200 narių.  Kaip sakė Kučiūnų bendruomenės komiteto pirmininkė Jolita Karaliūnienė, pačių aktyviausių, nuolat dalyvayjančių renginiuose bei talkose yra maždaug 50.  Jie savo jėgomis daug prisidėjo tvarkant rekonstruojamų pastatų aplinką bei atliekant vidaus remonto darbus. Kučiūnų bendruomenės patalpos Kučiūnuose bei jaunimo centro patalpos Miškiniuose yra naudojamos benduomenės poreikiams – čia švenčiami asmeniniai jubiliejai, įvarios bendruomenės  šventės, vyksta vietos meno saviveiklos kolektyvų repeticijos. 

 

Projekto vadovas - Jolita Karaliūnienė, el. p. jolkutee@gmail.com, tel. nr.  868621700

,

Projekto pavadinimas –  „Varnėnų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas - „Būkim aktyvesni“

Projekto kodas – LEADER-11-DZŪKIJA-01-034

Projekto vykdytojas –  Varnėnų kaimo bendruomenė

Skirta paramos suma - 243.247 Lt

 

Varnėnų kaimo bendruomenė – pati veikliausia ir viena gausiausių bendruomenių, veikiančių rajono savivaldybės teritorijoje. Ji vykdo  įvairią veiklą, daug dėmesio skiria vietos jaunimo užimtumui, įgyvendina daug įvairių fondų ir rajono savivaldybės lėšomis finansuojamų projektų. Viešąsias Varnėnų gyvenvietės erdves bendruomenės nariai ne vieneri metai tvarko talkų metu, dažnai – ir savo lėšomis.  Tačiau tinkamų patalpų nuolatinei savo veiklai, renginiams ir susirinkimams bendruomenė iki šiol neturėjo. Šio projekto metu, suremontavus dalį buvusio Varnėnų kultūros namų pastato, jis pritaikytas bendruomenės narių poreikiams: renginiams, šventėms ,mokymams ir seminarams, buitinėms paslaugoms teikti.  Projekto metu  buvo pakeistos patalpų durys ir langai, pakeista elektros instaliacjia, įrengtas patalpų šildymas, nupirkta kompiuterinė bei buitinė technika, reikalinga kasdienėje bendruomenės veikloje, baldai. 

 

Projekto vadovas – Žydrūnas Rutkauskas, el. p. varnenu.bendruomene@gmail.com, tel. nr. 861248430

, ,

Projekto pavadinimas  - „Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų kokybės gerinimas“

Projekto kodas –  LEADER-11-DZŪKIJA-01-033

Projekto vykdytojas –  Seirijų bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma - 250.000 Lt

 

Seirijų socialių paslaugų centras „Šilas“ – pirmoji tokio tipo įstaiga rajono savivaldybės teritorijoje, veikianti jau dešimtį metų, turinti gerą šios veiklos praktiką. Po rekonstrukcijos socailinių paslaugų centras tapo dar patogesnis įvairioms čia besilankančioms bendruomenės narių grupėms. Projekto metu buvo apšiltintas socialinių paslaugų centro fasadas, sutvarkyti laiptai, pandusai, nuogrindos. Už projekto lėšas nupirkta socialinių paslaugų teikimui būtina įranga.  Kadangi Seirijų socialinių paslaugų centrą lanko, čia įvairius renginius organizuoja Seirijų miestelio bei aplinkinių kaimų jaunimas, jo veiklai skatinti,  užimtumui gerinti bei vietos talentams lavinti nupirktas muzikos instrumentų komplektas.  

 

Projekto vadovas - Lina Sakalauskienė, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt, tel. nr. 831858206

, ,

Projekto pavadinimas – „Veisiejų socialinių paslaugų centro plėtra“

Projekto kodas –  LEADER-11-DZŪKIJA-01-031

Projekto vykdytojas – Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma - 250.000 Lt

 

Projekto metu praplėtus Veisiejų socialinių paslaugų centro patalpas, pagėrėjo šiame centre teikaimų paslaugų kokybė. Projekto lėšomis buvo įrengta visiškai nenaudojamos ir apleistos pastato  antrojo aukšto patalpos: apšiltintos sienos ir lubos,  padaryta jų apdaila, paklotos  naujos grindys, pastato antrojo aukšto šildymui pastatyta krosnis, kuri  išvedžiotais ortakiais šildo visas patalpas, įrengti sanitariniai mazgai, išvedžiota elektros instaliacija. Pietinėje pastato pusėje virš įėjimo durų  įrengti du stogeliai. Projekto rezultatais, t.y. socialių paslaugų centro paslaugomis naudojasi apie 200 Veisiejų seniūnijos kaimų gyventojų. Patalpos ypač pravertė socialinių paslaugų centre veikiančiai vaikų dienos grupei, kurią lankantys vaikai čia praleidžia didžiąją dienos dalį. Naujosios patalpos suteikia galimybę paįvairinti čia vykstančius užsiėmimus bei laisvalaikį. 

 

Projekto vadovas - Zenonas Sabaliauskas, el. p. zenonas.sabaliauskas@inbox.lt, tel. nr. 831856195 

,

Projekto pavadinimas – „Atviri namai“

Projekto kodas -  LEADER-11-DZŪKIJA-01-027

Projekto vykdytojas -  Lazdijų rajono Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma - 243.633 Lt

 

Projekto metu suremontuotas Krikštonių bendruomenės pastatas tarnauja įvairioms vietos bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų reikmėms. Pastato rekonstrukcijos metu buvo  apšiltinti bendruomenės pastato fasadas ir palėpės, suremontuotas pastato vidus, pervedžiota elektros instaliacija, įrengtas židinys patalpų šildymui. Čia vyksta bendruomenės narių susirinkimai, susitikimai su aplinkinių kaimų bendruomenėmis, komiteto pasitarimai, bendruomenės narių netekties valandą viena salių naudojama šarvojimo paslaugoms, gedulingiems pietums. Veiklus Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas čia planuoja rengti ir tradicinius savo renginius, kaimo šventes. Rekonstruotas pastatas tapo ne tik patogus naudotis, bet ir papuošė Krikštonių kaimo gyvenamąją aplinką. 

 

Projekto vadovas - Aldona Lepeškienė, el. p. svetkauskiene@yahoo.com, tel. nr. 831847814 

,

Projekto pavadinimas – „Šviesa kaimui“

Projekto kodas – LEADER-11-DZŪKIJA-01-026

Projekto vykdytojas – N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma - 247.027 Lt

 

Įgyvendinus projektą „Šviesa kaimui“ buvo atnaujintas pastatas, kuriame savo veiklą vykdo Naujosios Kirsnos bendruomenė. Buvo suremontuota stogo danga  sutvarkant stogo perdangą, suremontuoti lauko laiptai prie įėjimo, atlikti vidaus patalpų  remonto darbai – perdažytos sienos, apkeista lubų bei grindų danga, suremontuota pastato santechnika, pakeistos pastato durys. Už projekto lėšas Naujosios Kirsnos bendruomenės komitetas įsigijo savo veiklai ir  viešam poreikiui reikalingus baldus  - 120 kėdžių, 10 stalų,  sekciją bei  indaują. Kadangi Naujosios Kirsnos bendruomenės komitetas yra paslaugų kelio „Jotvingių keliu – į ateitį“ dalyvis, bendruomenė savo patalpose dažnai priima svečius iš visos respublikos, taip pat ir iš užsienio. Čia pasakojama krašto ir partizaninio judėjimo Dzūkijoje istorija. Svečiai supažindinami su Dzūkijos krašto tradicijomis,   vaišinami nacionalinio paveldo patiekalais, kuriuos gamina pačios bendruomenės narės,  stebi vietos mėgėjų teatro „Sodžius“ pastatytus spektaklius.   

 

Projekto vykdytojas - Irena Babarskienė, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt, tel. nr. 861579338

,