Kapčiamiesčio bendruomenė

2019 m. kovo 25 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį su Kapčiamiesčio bendruomene.

Vietos projektas „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas ir pritaikant visuomenės poreikiams“ Nr. LAZD-LEADER-6B-I-7-2-2018, finansuojamas pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“  priemonę  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  projekto vykdytojo lėšomis.

 Įgyvendinamas projektas yra skirtas atnaujinti kaimo infrastruktūrą ir sudaryti tinkamas sąlygas kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai kurti ir plėsti - įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos organizuoti bendruomeninius, kultūrinius, edukacinius renginius.

Bendra projekto suma 85 421,73  Eur.

Projekto paramos suma 63 998,00 Eur.

Projekto pradažia 2019 m.

Planuojama projekto pabaiga 2020-02-28