Kvietimas Nr. 05

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 m. vasario mėn.  9 d. 9.00 val. iki  2018 m. kovo mėn. 12 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Skelbimas Kvietimo Nr. 5  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ vietos projektams

FSA 1 priedas: Vietos projekto paraiško forma

FSA 2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma