Kvietimas Nr. 10 skirta param

1. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi NMA direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. BR1-432, skiriama parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-6B-D-10-1-2019 N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetui „Bendruomeninio verslo kūrimas“ pagal VPS priemonę „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skiriama 48 678 Eur paramos suma.

2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. BR1-8, skiriama parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-6B-D-10-5-2019 Senųjų Šeštokų bendruomenei „Bendruomeninių paslaugų teikimas“ pagal VPS priemonę „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skiriama 37 287,00 Eur paramos suma.

3. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. BR1-8, skiriama parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-6B-D-10-4-2019 Veisiejų jaunimo centrui „Veisiejų jaunimo centro bendriomeninio verslo kūrimas per turizmo, aktyvaus laisvalaikio bei maisto kultūros veiklas“ pagal VPS priemonę „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skiriama 40 832,00 Eur paramos suma.

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. BR1-8, skiriama parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-1C-M-10-3-2019 Lazdijų švietimo centrui „Verslumo kompetencijų ugdymas“ pagal VPS priemonę „Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijomo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Šiam vietos projektui įgyvendinti skiriama 19 706,00 Eur paramos suma.