Kvietimas Nr. 3

Š. m. sausio 31 d. baigėsi trečio kvietimo vietos projektų paraiškų teikimo laikas. Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693- PR001)  priemonę „Bendradarbiavimas“ Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4., negauta nei vienos paraiškos.