Kvietimas Nr. 4

Š. m. kovo 28 d. baigėsi ketvirtas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 negauta nei vienos paraiškos.