Kvietimas Nr. 6

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) šias priemones: (Skelbimas )

1.  „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER -19.2-6.2.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 (toliau – VPS priemonė) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2. vietos projektams.

  FSA 1 priedas „Vietos projekto paraiška“

  FSA 2 priedas „Verslo planas“

       2. „ Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „ Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6, veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. vietos projektams

FSA 1 priedas „Vietos projekto paraiška“

FSA 2 priedas „Verslo planas“

      3. „Bendradarbiavimas“ Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4 vietos projektams

FSA 1 priedas „Vietos projekto paraiška“

FSA 2 priedas „Jungtinė veiklos sutartis“

FSA 3 priedas „Verslo planas“

Papildomi dokumentai:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

„Vienos įmonės“ deklaracija

Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 m. balandžio mėn.  23  d. 9.00 val. iki  2018 m. birželio mėn. 12 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.