Kvietimas Nr. 6 NMA sprendimas

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi NMA direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. BR1-417, skiriama parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-6A-D-6-4-2018 MB „Dzūkijos skaičiavimo centras“ Inovatyvaus IT verslo įsikūrimas Dzūkijos VVG teritorijoje“ pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skiriama 47 315 Eur. paramos suma.