Kvietimas Nr. 7

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS)  priemones.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 mgegužės mėn.  21  d. 9.00 val. iki  2018 m. birželio mėn. 29 d15.00 val.

  Skelbimas Kvietimo Nr. 7

1.  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos srities  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2 vietos projektams

  FSA 1 priedas „Vietos projekto paraiška“

  FSA 2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“

  „Vienos įmonės“ deklaracija

2. ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 vietos projektams

  FSA 1 priedas „Vietos projekto paraiška“ 

 

   Vietos projektų paraiškos priimamos adresuVilniaus g. 1-427, Lazdijai.

   Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai  ir telefonais 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668,  8 603 14820 darbo dienomis nuo  8.00  valandos iki 15.45  valandos.