Kvietimas Nr. 9

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. BR1-283, skirta parama šiam vietos projektui  UAB “Auroros paslaugos“, „Bendrovės veiklos plėtra ir modernizavimas“. Paramos suma 80 000 eur.