Kvietimas Nr. 9

1. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. BR1-283, skirta parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-6A-D-9-1-2019 UAB “Auroros paslaugos“, „Bendrovės veiklos plėtra ir modernizavimas“. Paramos suma 80 000 eur.

2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. BR1-357, skirta parama šiam vietos projektui LAZD-LEADER-3A-D-9-3-2019 Tomui Urbonavičiui, „Vaisių, uogų ir daržovių perdirbimo cechas Seirijuose“. Paramos suma 50 000 eur.

3. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. BR1-357, skirta parama šiam vietos projektui LAZD-LEADER-5C-D-9-4-2019 „D. Aidukaitės-Mikelionienės biokuro ruoša“. Paramos suma 49 824 eur. 

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. BR1-344, skirta parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-5C-D-9-6-2019 UAB „Litekma“ atsinaujinančių energijos išteklių verslo kūrimas ir plėtra. Paramos suma 40 600 eur.

5. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. BRK-2083, skirta parama šiam vietos projektui  LAZD-LEADER-5C-D-9-2-2019/42VS-PV-19-1-12498-PR001 UAB „Girana“ atsinaujinančių energijos išteklių verslo kūrimas ir plėtra. Paramos suma 50 000,00 eur.