Kvietimo Nr. 4 dokumentai

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę ,,Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 m. vasario mėn.  5  d. 9.00 val. iki  2018 m. kovo mėn. 28 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Kvietimas Nr. 4  Skelbimas

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ vietos projektams

1 priedas: Vietos projekto paraiško forma

2 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma

3 priedas: Verslo plano forma

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

„Vienos įmonės“ deklaracija