Kvietimo Nr 8 sprendimas skirti paramą

1. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. BR1-404, skirta parama šiam vietos projektui LAZD-LEADER-3A-D-8-2-2018 „Augalininkystės produkcijos perdirbimas“. Paramos suma 26 348,00 eur.