Lazdijų rajono Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas

Projekto pavadinimas - „Nepamirškime vieni kitų“

Projekto Nr. - LAZD-LEADER-6B-V-5-3-2018

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas

Skirta paramos suma – 6876,00 Eur         

Vietos projektas buvo skatinti jaunimo motyvaciją likti kaime, jaunimo ir brandaus amžiaus žmonių iniciatyvumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu  buvo surengta konferencija „Krikštonys kunigo Jono Reitelaičio akimis“ kuri priminė kunigo Jono Reitelaičio nuopelnus Krikštonių parapijai ir kaimui. Suirengta fotografijų paroda „Krikštonys iš paukščio skrydžio“. Surengta olimpiada Krikštonių 585-erių metų jubiliejaus taurei laikėti. Taip pat surengta kaimo šventė „Nepamirškime vieni kitų“.