Lazdiju hipodromas

VšĮ „Lazdijų hipodromas“ Įgyvendina vietos projektą pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693)   priemonę Nr. LEADER-19.2-7  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“,  veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Projekto pavadinimas – Lazdijų hipodromo tako pritaikymas laisvalaikio, sporto ir kultūrinei veiklai

Projekto Nr. - LAZD-LEADER-6B-I-7-1-2018

Projekto vykdytojas - VšĮ „Lazdijų hipodromas“

Skirta paramos suma – 64 00,00 Eur        

Projekto metu, atliekant Lazdijų hipodromo tako rekonstrukciją, pritaikant jį laisvalaikio, sporto ir kultūrinei veiklai, bus sukurta gyventojams patogi gyvenamoji aplinka, bus prisidedama prie gyventojų aktyvumo skatinimo, gyvenimo kokybės gerinimo ir socialinių, edukacinių, kultūrinių, sportinių bei laisvalaikio poreikių tenkinimo. Atlikus tako rekonstrukciją sumažės sezoniškumas, kas padės lengviau organizuoti renginius rajono gyventojams ir svečiams. Taip pat leis suaktyvinti edukacinių užsiėmimų veiklą, taip siekiant pritraukti vaikus ir jaunus žmones domėtis žirgais, aktyviau leis laisvalaikį gryname ore.