KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“(toliau – VPS) priemonę „Ūkio ir verslo plėtra”  LEADER-19.2-6 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2017 m. balandžio mėn.  10  d. 9.00 val. iki  2017 m. balandžio  mėn. 25 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vilniaus g. 1-427, Lazdijai. 

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) veiklos sričiai "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (taikoma kvietimui Nr. 1)

FSA 1 priedas. Pirminė vietos projekto paraiška (taikoma kvietimui Nr. 1) 

FSA 2 priedas. Verslo planas (taikoma kvietimui Nr. 1)

FSA 3  priedas. Galutinė vietos projekto paraiška (taikoma kvietimui Nr. 1)

FSA 4  priedas. Įmonės susietumo deklaracija (taikoma kvietimui Nr. 1)

Vienos įmonės deklaracija