Valdybos posėdis

 2018 m. sausio  4 d. 16.30 val. vyks valdybos posėdis.

Vieta: Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) ( Vilniaus g. 1, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams 2017 m.  metinės ataskaitos tvirtinimo.

2. Einamieji klausimai.