SKIRTA PARAMA PROJEKTUI „DZŪKIJOS PILIAKALNIŲ KELIAS“

Š. m. rugsėjo 3 d. vykusiame Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos  kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, IV komiteto posėdyje buvo svarstoma Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kurio koordinatorius Trakų krašto vietos veiklos grupė (partneriai Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupės). Pritarta šio projekto paramos skyrimui.

Projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ (toliau – Projektas) tikslas – skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą bei verslumą, parengiant Dzūkijos piliakalnių kelią ir įtraukiant į veiklas senyvo amžiaus žmones, negalią turinčius asmenis, daugiavaikes šeimas.

 Projekto trukmė 16 mėn.: nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2020 sausio 31 d.

 Projektui skiriama parama –  45 561,07 Eur, bendra projekto vertė –  47 959, 02 Eur.