Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas įgyvendino projektą „Jaunimo centro materialinės bazės stiprinimas“

Lazdijų rajono Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas buvo pateikę paramos paraišką pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“, kurios metu turėjo galimybę įgyvendinti projektą „Jaunimo centro materialinės bazės stiprinimas“. Pagrindinis bendruomenės įgyvendinamo projekto tikslas – sukurti poilsio ir mokomąją klasę - kambarį , atliekant einamąjį remontą, panaudos pagrindais valdomame mokyklos pastate. Anksčiau atliktos investicijos – teritorijos ir aplinkos sutvarkymas, žaidimų aikštelės sutvarkymas ir kt. darbai, sukūrė Miškinių kaimo jaunimui ir vaikams bei kaimo gyventojams tam tikrą traukos centrą, kuriame jaunimas sportuoja, o vaikai žaidžia kiemo aikštelėje. Dabartinio projekto tikslas tęstinis ir nukreiptas į ilgalaikio turto vertės padidinimą, atliekant einamąjį vidaus patalpų remontą, sukuriant vaikams ir jaunimui skirtą popamokinės veiklos erdvę, kurioje bus galima organizuoti įvairius Miškinių ir Kučiūnų kaimo gyventojams, jaunimui ir vaikams skirtą poilsio ir žaidimų kambarį-klasę, įvairiems Kūčiūnų kaimo bendruomenės organizuojamiems renginiams ir mokymams vesti.

Šiuo metu apie 50 Miškinių kaimo gyventojų neturi rekreacijai ir mokymams arba vakaronėms skirtų patalpų, kuriose būtų galima organizuoti poilsinę ir mokomąją veiklą, todėl įgyvendinus projektą, tokia galimybe (susitikimams ir mokymams skirtomis patalpomis) bus įgyvendinta ir daugelis Miškinių kaimo gyventojų ir jaunimo ir vaikų poreikius, turės poilsio ir žaidimų kambarį- klasę, kurioje bus vedami ir bendruomenės organizuojami renginiai ir įvairūs mokymai.

Projekto tikslą įgyvendinus buvo atliktas einamasis remontas, panaudos pagrindais valdomame pastate, sukuriant poilsio ir rekreacinę zoną (įrengiant vieną iš kabinetų 48 kv.m2 ploto) kaimo bendruomenės nariams ir vietos vaikams ir jaunimui, kurioje galima rengti mokymus, paskaitas ir vykdyti kitą pažintinę ir mokomąją veiklą ar organizuoti renginius vaikams, jaunimui ir vietos gyventojams. Projektas buvo įgyvendintas, atsižvelgiant į vietos gyventojų, bendruomenės narių ir jų vaikų poreikius, turėti tinkamas patalpas mokymams ir įvairiems užsiėmimams vykdyti. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas