KVIETIMAS Į INFORMACINĮ RENGINĮ


Š. m.   balandžio  18 d.  14.00 val. kviečiame į informacinį renginį potencialiems vietos projektų pareiškėjams, kurie domisi paskelbtu kvietimu Nr. 9  teikti vietos projektus.

Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektus metu ( 2019-04-15 - 2019-05-20 ) priimamos vietos projektų paraiškos, pagal  šias Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016 -2023 m. priemones:

1. ,,Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas ir naudojimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5;

2. ,,Investicijos į  materialųjį turtą" Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis ,,Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai" Nr. LEADER-19.2-4.2;

3. ,,Ūkio ir verslo plėtra" Nr. LEADER-19.2-6.4, veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.

Renginio metu aptarsime šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir  vietos projektų paraiškų pildymą.

​Programa

Informacinis renginys vyks  Lazdijų švietimo centre, Seinų g. 1 , 3 aukštas, Lazdijai.

Norinčius dalyvauti prašome registruotis el.p. info@dzukijosvvg.lt