Pratęstas kvietimo Nr. 11 paraiškų rinkimo terminas

Informuojame, kad vadovaudamiesi Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos 2020-04-21 protokolo Nr. V1-3 sprendimu, pratęsėme vietos paraiškų rinkimo terminą pagal Kvietimą Nr.11. Paraiškų rinkimo terminas pratęstas iki 2020 m. gegužės mėn. 29 d. 12.00 val.  pagal šias priemones:

1. „Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4.  

2. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1 

3. „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

4. „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. 

Dokumentai skelbiami Dzūkijos VVG svetainėje http://dzukijosvvg.lt/naujiena/546633309

Informacija  apie  kvietimą teikti vietos projektus teikiama Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG), adresu: Vilniaus g. 1 - 427, Lazdijai,  tel.  8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668, el. p. info@dzukijosvvg.lt.

Karantino metu informacija teikiama nuotoliniu būdu, aukščiau nurodytais kontaktais.