Projektas „Kultūros maršrutai be sienų“ įtrauks Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kultūros ir kulinarinio paveldo puoselėtojus bei žemės ūkio produktų gamintojus į veiklą turizmo srityje

  Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija bendradarbiaudama su Lenkijos Palenkės regiono Šepietovo žemės ūkio konsultavimo centru, Punsko valsčiumi bei asociacija „Palenkės skoniai“ gavo finansavimą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programos projektui nr. LT-PL-2S-168 „Kultūros maršrutai be sienų“.

   Projektas „Kultūros maršrutai be sienų“ įtrauks Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kultūros ir kulinarinio paveldo puoselėtojus bei žemės ūkio produktų gamintojus į veiklą turizmo srityje. Šiuo projektu siekiama turistui atskleisti vietovės unikalumą ne tik pasitelkiant kultūrinę ar istorinę reikšmę turinčius objektus, bet ir kulinarinį paveldą kaip lygiavertį minėtiems objektams.  Atitinkamai vietos bendruomenių kultūrinio ir kulinarinio paveldo puoselėtojai bei kulinarinio paveldo gamintojai galės įsilieti į turizmo veiklą ar aktyviau ją vystyti.

   Priemone šiems tikslams pasiekti bus sukurtas internetinis puslapis su mobiliąja aplikacija, kuriame bus sutelkta informacija apie kultūrinį ar kulinarinį paveldą puoselėjančius asmenis bei įmones, iš kurių turistai turės galimybę susikurti maršrutą. Internetiniame puslapyje startuos 72 žymėti (vietovėse prie objektų žymėti lentelėmis bei informaciniais stovais) objektai - 36 Lenkijos teritorijoje ir 36 – Lietuvoje. Apie juos informacija bus pateikta ir leidinyje, kuris skirtas nesinaudojantiems informacinėmis technologijomis. Kadangi svarbią tiek Lenkijos, tiek Lietuvos paveldo dalį sudaro kulinarinis paveldas, jam šiame projekte bus skiriamas ypatingas dėmesys. Atsižvelgiant į tai, kad kulinarinio paveldo autentiškumo pamatas yra ekologinė žemdirbystė, su maršruto dalyviais bei ūkininkais bus dalijamasi patirtimi ekologinės žemdirbystės bei žemės ūkio produktų perdirbimo ir gamybos srityje seminaruose Leipalingyje ir Palenkės Šepietovo žemės ūkio konsultavimo centre. Kulinarinio paveldo gamintojai su savo gaminama produkcija buvo pakviesti dalyvauti Projekto pirmoje veikloje Punske (Lenkija), kur š. m. balandžio 9 d. vyko Kontaktų Forumas, kuriame dalyvavo projekto teritorijų ūkininkai, jų atstovai bei įmonės, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba bei kultūriniu paveldu. Kontaktų forume Lazdijų rajono savivaldybę atstovavo Dzūkijos VVG atstovai. Gegutės kaimo bendruomenės pirmininkas Edvardas Bartnykas ir Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto pirmininkas Zenonas Sabaliauskas, taip pat dalyvavo Lazdijų krašto kultūrinio paveldo gamintojai r. ir V.Bagdanavičiai ir V. Mileris. Dzūkijos VVG pirmininkė E. Gudišauskienė skaitė pranešimą Kultūrinio ir kulinarinio paveldo puoselėjimas Lazdijų rajono savivaldybėje.