Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

 2020 m. birželio 22 d. 15.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdžio vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, I aukštas, posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

  1.  Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sričiai  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2.,   tvirtinimo.
  2. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 12 skelbimo tvirtinimo.
  3. Dėl  pritarimo teritorinio bendradarbiavimo projekto paraiškos teikimui gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.
  4. Einamieji klausimai.

Protokolas