Kvietimas į Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdį

 Š. m. gruodžio 17 d. organizuojamas Vietos  plėtros strategijos vykdytojos projektų atrankos  komiteto posėdis.

 Posėdis vyks 2020 m.  gruodžio 17 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1.  Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

2. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 13  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001)  priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis  „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1. ir „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.2. ir priemonę ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.  atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų  vertinimo ataskaitų svarstymo.

Protokolas ir dėstomoji dalis