Valdybos posėdis 2017-12-05

Valdybos posėdžio data:  2017 m. gruodžio 5 d.   14.30 val.

Vieta:  Lazdijų švietimo centras (Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

1.      Dėl  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo,  taikomo priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4, vietos projektams, tvirtinimo.

2.       Einamieji klausimai.