Informacija apie užregistruotas 6 kvietimo vietos projekto paraiškas

Š. m. birželio 12 d. baigėsi šeštasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 6 kvietimo priemones  gauta 5-ios vietos projekto paraiškos:

  •  „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  Nr. LEADER-19.2-6.2. -  gauta 2 vietos projekto paraiškos.
  •  „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. - gauta 3 vietos projekto paraiškos.
  • „ Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4 – negauta nei vienos paraiškos.

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.