KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)  organizuoja visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2020 m. vasario 26 d. Lazdijų švietimo centro  konferencijų salėje ( Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Registracijos pradžia 13.40 val., susirinkimas  prasidės 14.00 val.

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.

3. Dėl  Teizų kaimo ir kitų kaimų bendruomenės priėmimo į  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) narius.                             

4. Dėl Aštriosios Kirsnos bendruomenės priėmimo į  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) narius.                                                                                                                                         

5. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2019 m. veiklos ataskaitos ir jos tvirtinimo.

6. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas) ir jo tvirtinimo.

7. Dėl  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. 

8. Dėl  poreikio patvirtinimo teikti projekto paraišką, paramai gauti pagal 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis -  renginių organizavimas.

9. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo.

10. Einamieji  klausimai.

Į visuotinį narių susirinkimą prašome atsivežti dokumentą (kai dalyvauja ne organizacijos vadovas), patvirtinantį teisę atstovauti organizacijai visuotiniame narių susirinkime.

Protokolas