Organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Š. m. rugpjūčio 29 d. 14.00 val. vyks  Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g.1, II aukštas, Didžioji posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 6  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sritys „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  Nr. LEADER-19.2-6.2 ir  ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. ir priemonę „ Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4,  atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo.

 2. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 7  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis   ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2 ir priemonę ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3,  atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo.

Kvietimas

Nutariamoji dalis