Virtualus Dzūkijos VVG valdybos posėdis

Virtualus valdybos posėdis vyko 2020 m. balandžio 16-21 d.  elektroniniu paštu.

Virtualaus posėdžio darbotvarkė:                                                                                                                       

1. Dėl kvietimo teikti  vietos projektus  Nr. 11  pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams“ galiojimo pratęsimo.

 Valdybos pirmininkė Sandra Sinkevičienė, atsižvelgdama į Dzūkijos VVG pirmininkės Editos Gudišauskienės inicijavimą organizuoti virtualų valdybos posėdį, vadovaudamasi Dzūkijos VVG valdybos darbo reglamento 23 ir 24 punktais, elektroniniu paštu 2020 m. balandžio 16 d. pakvietė valdybos narius dalyvauti virtualiame posėdyje. Posėdžio darbotvarkės klausimas: Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams“ galiojimo pratęsimo.                                                                                                                 

Atsižvelgiant į tai, kad šalyje galiojantis karantinas gali turėti neigiamos įtakos vietos projektų savalaikiam, kokybiškam parengimui ir pateikimui, siūlome pratęsti kvietimo teikti  vietos projektus  Nr. 11 galiojimo laiką iki 2020 m. gegužės mėn. 29 d. 12.00 val. ir pakeisti minimų VPS priemonių finansavimo sąlygų aprašų 1.3 punktus ,,FSA taikomas VPS priemonės paraiškoms, kurios pateiktos ir užregistruotos“ įrašant terminą: „iki vietos projektų paraiškų rinkimo pabaigos 2020-05-29“.

Protokolas