Kvietimas teikti vietos projektus Nr.3

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2017 mgruodžio mėn.  11  d. 9.00 val. iki  2018 m. sausio mėn. 31 d15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vilniaus g. 1-427, Lazdijai. 

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) veiklos sričiai „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (taikoma kvietimui Nr. 3)

FSA 1 priedas. Vietos projekto paraiška (taikoma kvietimui Nr. 3) 

FSA 2 priedas. Jungtinės veiklos sutarties forma (taikoma kvietimui Nr. 3)

FSA 3  priedas. Verslo planas (taikoma kvietimui Nr. 3)

Vienos įmonės deklaracija 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija