KVIETIMAS

Dzūkijos VVG valdybos nariai kviečiami dalyvauti Vietos  plėtros strategijos vykdytojos projektų atrankos  komiteto posėdyje. 

Posėdis vyks 2020 m. rugsėjo 4 d. 11.00 val. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, I aukštas,  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 12  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, LEADER-19.2-7, veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, LEADER-19.2-7.2., atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų  vertinimo ataskaitų svarstymo.

Protokolas