SKIRTA PARAMA DAR DVIEMS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Š. m. kovo mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė dvi vietos projekto vykdymo sutartis.

Viena sutartis pasirašyta su Noragėlių krašto bendruomene, kurios pirmininkė yra Žaneta Stravinskaitė-Burbulevičienė, vietos projektas „Noragėlių krašto bendruomenės namų įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, o antroji sutartis su VŠĮ „Kultūros kalneliu", direktorius Romas Poteliūnas,, vietos projektas „VšĮ „Kultūros kalnelis“ veiklos įvairinimas, siekiant padidinti jaunimo užimtumą ir praplėsti kokybiško laisvalaikio praleidimo galimybes“, vietos projektai  finansuojami pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693)   priemonę Nr. LEADER-19.2-7  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“,  veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

  • Vietos projektas „Noragėlių krašto bendruomenės namų įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  projekto vykdytojo partnerio lėšomis t.y. Lazdijų rajono savivaldybės lėšomis. Vietos projektui įgyvendinti skirta 48 000,00 Eur parama.

Įgyvendinus projektą bendruomenės namų atnaujinimas Noragėlių kaime sudarys geresnes, palankesnes sąlygas ir daugiau galimybių gyventojams, ypatingai jaunimui, plėtojant fizinio aktyvumo veiklas ir propoguojant sveiką gyvenimo būdą.

  • Vietos projektas „VšĮ „Kultūros kalnelis“ veiklos įvairinimas, siekiant padidinti jaunimo užimtumą ir praplėsti kokybiško laisvalaikio praleidimo galimybes“ finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei projekto vykdytojo lėšomis. Vietos projektui skiriama 12 401,00 Eur parama.

Įgyvendinamas projektas yra skirtas sudaryti tinkamas sąlygas kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai kurti ir plėsti - įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos organizuoti bendruomeninius ir kultūrinius renginius.

 

Linkime projekto vykdytojams sėkmingai įgyvendinti projektus ir pasiekti visus suplanuotus rezultatus!