ORGANIZUOJAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Š. m.  birželio  18 d. 14.00 val. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, I aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 9  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001)  priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr. LEADER-19.2-4.2  ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos sritį ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.   atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų  vertinimo ataskaitų svarstymo.

Nutariamoji dalis