Kvietimas į informacinį renginį

Š. m. lapkričio 7 d.  14.00 val. organizuojamas informacinis renginys.

Renginio tema: Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams pristatymas.

Renginio vieta: Lazdijų rajono savivaldybės Didžioji posėdžių salė.

Kviečiame visus dalyvauti ir apie savo dalyvavimą informuoti el. paštu: edita.savukynaite@dzukijosvvg.lt iki lapkričio 7d. 9.00 val.

Renginio metu buvo pristatyta ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“, aptartos  vietos projektų idėjos ir jų įgyvendinimo galimybės. Renginių dalyviai apklausti žodžiu apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas.