Socialinis verslas ir socialinės inovacijos

Lapkričio 28 d. Lazdijų jaunimo centre vyko mokymai "KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?", kuriuos organizavo Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG). Mokymuose dalyvavo nemažai jaunimo, kurie domisi socialinėmis inovacijomis, taip pat šiuose mokymuose dalyvavo ir kitų organizacijų atstovai.

Mokymų metu buvo kalbama apie praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą, kokios finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas, kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas.

Mokymus vedė lektoriai Monika Juknienė ir Arūnas Survila.

Veikla vykdoma pagal projektą, kurį įgyvendina NVO Avilys: „Kurk lokaliai“, Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046, Finansuojamą iš Europos sąjungos socialinių fondų lėšų.