ORGANIZUOJAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Š. m. rugsėjo 28 d.   14.00 val. vyks  Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g.1, II aukštas, Didžioji posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 6  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sritį  ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4., atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo.

 

Kvietimas

Protokolo nutariamoji dalis